Про компанію

Райффайзен Лізинг – універсальна лізингова компанія, входить до фінансової групи «Райффайзен», що відома своєю надійністю та зручними фінансовими рішеннями. В Україні діє з 2006 року. За роки існування на українському ринку компанія розробила власні пропозиції, що можуть задовольнити будь-які потреби клієнтів – це партнерські програми з найкращими постачальниками різноманітної техніки та транспортних засобів, гнучкий графік платежів та прозора система фінансування.

Окрім основної діяльності, як лізингодавця, компанія приділяє уваги наступним важливим питанням:
• розробці правил та стандартiв у веденнi лiзингового бiзнесу та правил професiйної етики на цьому ринку;
• зближенню українського та європейського законодавства у сферi лiзингу;
• пiдтримцi програм пiдвищення професiйного рiвня та пiдготовки фахiвцiв, проведенню освiтнiх та практичних конференцiй;
• спiвпрацi фахiвцiв мiж собою у рамках Асоцiацiї, шляхом створення робочих груп та спільних програм;
• проведенню збору статистичної iнформацiї з метою виявлення тенденцiй розвитку ринку;
• популяризацiї лiзингу як одного з iнструментiв фiнансування оновлення основних засобiв;
• законотворчiй дiяльностi з метою усунення цивiльно-правових та податкових перешкод на шляху розвитку ринку лiзингу;
• створенню атмосфери партнерства мiж владними структурами та лiзинговою галуззю;