Загальні умови фінансування

Переваги та особливості лізингу:

• Можливість фінансування у іноземній валюті
• Оформлення, реєстрацію та страхування об’єкту фінансового лізингу здійснює лізингова компанія
• Для юридичних осіб:
• всі платежі у рамках договору лізингу (окрім сум, що відшкодовують частину вартості об’єкту фінансового лізингу згідно податкового обліку) повністю включаються до валових витрат, зменшуючи тим самим суму податку на прибуток;
• об’єкт фінансового лізингу амортизується лізингоодержувачем, зменшуючи податкову базу підприємства;
• лізингоодержувач має право на податковий кредит із ПДВ на повну вартість об’єкт фінансового лізингу в момент його отримання від лізингодавця (крім випадків, коли віднесення сум ПДВ до складу податкового кредиту прямо заборонено чинним законодавством України);
• відсотки і комісія у складі лізингового платежу не є об'єктом оподаткування ПДВ;
отримані у лізинг активи не підлягають відчуженню податковими органами. 

Інформація про послугу фінансового лізингу

Послуга фінансового лізингу надається на умовах договору фінансового лізингу.

Мінімальний строк дії договору – 1 рік.

Клієнт має право звернутися з проханням дострокового (але не раніше ніж по закінченні 12 місяців з початку строку лізингу) викупу, за умови сплати передбачених договором платежів.

Договір достроково припиняється, якщо має місце одна з обставин для відмови від договору та повернення об’єкта фінансового лізингу у безспірному порядку, отримання від Клієнта або страхової компанії письмового повідомлення про настання обставин знищення, викрадення або втрати об’єкта фінансового лізингу, а також у випадку, якщо об’єкт фінансового лізингу пошкоджений і не може бути відновлений, Клієнт дострокового (до закінчення строку лізингу) повертає об’єкт фінансового лізингу, та згідно положень договору та чинного законодавства України.

Будь-які зміни та доповнення до договору повинні бути виконанні в письмовій формі та підписані обома Сторонами, за винятком зміни Графіка у визначеному договором та додатками до нього порядку.

Витрати (додаткові витрати), які були понесені лізингодавцем у зв’язку з набуттям права власності на об’єкт фінансового лізингу, адмініструванням такого права власності (включаючи сплату податків та зборів, інших обов’язкових платежів), реєстрацією, страхуванням об’єкта фінансового лізингу, витрати, пов’язані з вилученням об’єкта фінансового лізингу та його подальшою реалізацією, та всі інші витрати за договором вказуються у договорі та загальних умовах до договору.

Будь-які інші послуги лізингодавця (крім передачі об’єкта фінансового лізингу у користування) згідно переліку послуг Лізингодавця та згідно тарифів Лізингодавця, розміщеними на www.raiffeisen-leasing.com.ua.

Позасудовий розгляд скарг клієнтів здійснюється, шляхом розгляду лізингодавцем скарг та заяв клієнтів в порядку та у строки, визначені Законом України «Про звернення громадян».

 

Послугу фінансового лізингу надає ТОВ «Райффайзен Лізинг », ліцензія на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансової послуги – фінансовий лізинг (переоформлена 14.02.2024 року згідно Витягу із Державного реєстру фінансових установ); код ЄДРПОУ 34480657; включений до Державного реєстру фінансових установ; місцезнаходження: 01601, місто Київ, вул. Пирогова, будинок 7-7Б, офіс 503; контактний телефон:  +38(044) 590 24 90; адреса електронної пошти: office.info@raiffeisen-leasing.com.ua; державне регулювання діяльності ТОВ «Райффайзен Лізинг» здійснює Національний банк України, 01601, Київ, вул. Інститутська, 9.

ТОВ «Райффайзен Лізинг» не надає та не планує надавати послуги фінансового лізингу фізичним особам (споживачам), не має відповідних продуктів для фізичних осіб - споживачів фінансових послуг.