Принципи Групи Райффайзен

     Кодексу професійної поведінки групи РБІ мають дотримуватись всі працівники. Крім того, очікується, що всі особи, які діють від імені Групи РБІ чи надають послуги Групі, а також іншим її діловим партнерам, будуть застосовувати правила та норми, ідентичні чи схожі до тих, що зазначені у цьому Кодексі.
     Цей Кодекс є обов’язковим для виконання у Групі РБІ на внутрішньому рівні, втім він не призводить до виникнення
будь-яких прав або зобов’язань третіх сторін перед членами Групи РБІ.
     Будь-яка відмова від застосування цього Кодексу повинна ґрунтуватися на рішенні Правління РБІ, та інформація про це має розкриватися до тієї міри, яка вимагається згідно з законодавством, нормативно-правовими актами або вимогами фондової біржі.


Посилання
:

Кодекс професійної поведінки групи РБІ