Розкриття інформації

1) відомості про найменування – знаходяться в розділі «Ліцензія».

2) відомості про місцезнаходження, контактний номер телефону – в розділі «Контакти».

3) відомості про адресу електронної пошти – розділі «Загальні умови фінансування».

4)  відомості про адресу електронної пошти, за якою приймаються скарги клієнтів – в  розділі «Контакти».

5) Відокремлені підрозділи, які здійснюють всі або частину функцій з надання фінансових послуг від імені ТОВ «Райффайзен Лізинг», та відокремлені підрозділи, які виконують функції представництва та захисту інтересів ТОВ «Райффайзен Лізинг» - відсутні.  

6) відомості щодо включення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ/Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги – в розділі «Ліцензія».

7) Відомості про державну реєстрацію – в розділі «Ліцензія».

8) перелік власних веб-сайтів надавача фінансових послуг – в розділі «Контакти».

9) Контактна інформація Регулятора, який здійснює державне регулювання – в розділі «Ліцензія» та розділі «Загальні умови фінансування».

10) перелік фінансових послуг, на надання яких має право надавач фінансових послуг – в розділі «Ліцензія» та розділі «Загальні умови фінансування».

11) інформацію про умови та порядок надання фінансових послуг – розділ «Ліцензія».

12) відомості про режим робочого часу – розділ «Контакти».

13) фінансова звітність – в розділі «Офіційна звітність».

14) Показники діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг - сторінка офіційного Інтернет-представництва Національного банку https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#6

15) ТОВ «Райффайзен Лізинг» не надає та не планує надавати послуги фінансового лізингу фізичним особам (споживачам), не має відповідних продуктів для фізичних осіб - споживачів фінансових послуг.

16) відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу – в розділі «Керівництво».

17) інформація про структуру власності – в розділі ««Офіційна звітність».